Lâm nghiệp và Thương mại để Phát triển trong khu vực ASEAN

Ngày 27/10/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo vùng của dự án “Lâm nghiệp và Thương mại để Phát triển trong khu vực ASEAN (dự án FORTRADE)” do UNREDD tài trợ và PEFC thực hiện tại các nước khu vực Đông Nam Á trong thời gian từ tháng 2/2021 đến tháng 10/2022. Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) là đối tác dự án và chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của Dự án tại Việt Nam.

Tham dự hội thảo có hơn 60 đại biểu tham gia trực tiếp và trực tuyến là đại diện cơ quan quản lý lâm nghiệp của các quốc gia, các chuyên gia thực hiện dự án, các tổ chức quốc tế và Việt Nam, thành viên của PEFC.

Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả và đánh giá tác động của dự án đối với việc thúc đẩy sự phát triển của quản lý rừng bền vững ở các nước thuộc tiểu vùng hạ lưu sông Mê Kông (Việt Nam, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia và My-an-ma).VFCO đã có bài trình bày giới thiệu hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, kết quả thực hiện dự án FORTRADE và các tác động tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững và hệ thống chứng chỉ rừng.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X