PEFC khu vực Đông Nam Á tuyển dụng vị trí điều phối viên

PEFC khu vực Đông Nam Á thông báo tuyển dụng một điều phối viên có kỹ năng cao để hỗ trợ nhóm và Giám đốc khu vực có trụ sở tại Thái Lan.

Các nhiệm vụ của điều phối viên bao gồm, nhưng không giới hạn, như sau:

  • Truyền thông: tổ chức các hoạt động trong nhóm Đông Nam Á để hỗ trợ các thành viên PEFC và các khách hàng quan trọng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Phát triển các công cụ truyền thông và giám sát thiết kế đồ họa.
  • Hỗ trợ điều hành: Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động, lưu trữ hồ sơ và phiên dịch cơ bản.

Vị trí này yêu cầu làm việc từ xa.

Các ứng viên tại Phuket, Bangkok, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Singapore hoặc Viêng Chăn đều được ưu tiên.

Hồ sơ ứng tuyển gồm: Thư ứng tuyển, kèm theo Lý lịch cá nhân.

Email nhận hồ sơ: Richard.Laity@pefc.org

Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 14/7/2023.

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

TH

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X