Phát triển sản xuất kinh doanh rừng và trang trại bền vững, thích ứng với BĐKH

Ngày 2/8/2022, tại TP Hòa Bình, Ban quản lý Chương trình Rừng và trang trại (FFF) – Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Hội nông dân tỉnh Hòa Bình tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mạng lưới các tổ chức sản xuất rừng và trang trại.

Chương trình FFF giai đoạn II được triển khai tại Việt Nam trong giai đoạn 2019-2025 với sự tài trợ của FAO, IIED, IUCN và AgriCord. Chương trình triển khai trên địa bàn 5 tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Kạn, Sơn La và Thái Nguyên với sự tham gia của 16 xã trên địa bàn 11 huyện. Chương trình tập trung vào nâng cao năng lực cho các tổ chức nông dân làm rừng và trang trại (FFPO), các hộ gia đình, phụ nữ, thanh niên, người dân tộc phát triển sản xuất và kinh doanh sản phẩm lâm nghiệp, nông lâm nghiệp kết hợp, các hoạt động nâng cao thu nhập từ cảnh quan rừng, giảm nghèo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó hoạt động quản lý rừng bền vững và câp chứng chỉ rừng được đặc biệt quan tâm.

Tại hội thảo, đại diện Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững đã chia sẻ thông tin về tình hình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam, cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, sự phù hợp của Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững với các chủ rừng nhỏ là hộ nông dân và các mô hình cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ nông dân có thể triển khai trong thực tiễn. Các đại biểu tham gia hội thảo từ Ban quản lý Chương trình FFF, cơ quan quản lý lâm nghiệp ở địa phương, doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ lâm sản, đại diện hội nông dân ở cấp cơ sở đã chia sẻ về thực trạng, cơ hội thị trường, bày tỏ sự ủng hộ và cần thiết phải thực hiện tổ chức quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia.

Trong thời gian tới, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững sẽ phối hợp với Chương trình FFF để triển khai các mô hình cấp chứng chỉ rừng VFCS/PEFC cho nhóm hộ nông dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến khâu đào tạo cán bộ kỹ thuật là các thúc đẩy viên cấp xã, cấp huyện của chương trình FFF.

Đồng thời, tăng cường năng lực cho tổ chức nông dân để hoạt động hiệu quả, cung cấp dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ tốt hơn cho hội viên, nông dân và tham gia vào quá trình vận động chính sách.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X