Quản lý rừng bền vững và thương mại lâm sản có trách nhiệm

Ngày 18/8/2022, tại TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với tổ chức Traffic tổ chức hội thảo “Quản lý rừng bền vững và thương mại lâm sản có trách nhiệm” với mục tiêu tạo liên kết thị trường giữa người trồng rừng, chế biến và thương mại gỗ có trách nhiệm.

Tham dự hội thảo có hơn 40 đại biểu đến từ Tổng cục Lâm nghiệp, Tổ chức Traffic, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội gỗ và Lâm sản Bình Định và các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Hoàng Tiệp, PGĐ Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tham dự hội thảo và có bài chia sẻ về Hệ thống Chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS) và các giải pháp phát triển nguồn nguyên liệu gỗ có chứng chỉ, gỗ hợp pháp.

Tại hội thảo, đại diện Tổng cục Lâm nghiệp đã cập nhật các chính sách liên quan đến quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và cập nhật tình hình thực hiện hệ thống đảm bảo gỗ Việt Nam VNTLAS. Các đại biểu đã thảo luận giải pháp thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, trong đó có giải pháp xây dựng các dự án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở cấp tỉnh để huy động kinh phí hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng và tích hợp chứng chỉ rừng, chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm CoC với việc thực thi các giải pháp đảm bảo gỗ hợp pháp.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X