Quy trình cấp phép sử dụng Logo

Quy trình cấp phép sử dụng Logo Hệ thống chứ chỉ quản lý rừng bền vững Việt Nam (VFCS), đảm bảo cho việc sử dụng Logo một cách nhất quán không vi phạm các điều luật của VFCS của các bên liên quan.

File đính kèm:  Phu luc 9_VFCS GD 1009 2019_Quy trinh cap phep su dung Logo VFCS_bo phi.pdf

(Trùng với thông tin trong phần Hệ thống văn bản)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X