Tập huấn cho chuyên gia đánh giá quản lý rừng bền vững (VFCS/PEFC SFM)

Trong hai ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2022, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) đã tổ chức khoá tập huấn chuyên gia đánh giá quản lý rừng bền vững theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS). Khóa tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại VFCO và nội dung tập huấn bao gồm các bộ tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1003:2019 – Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững; VFCS/PEFC ST 1004:2019 – Tiêu chuẩn quản lý rừng theo nhóm; VFCS/PEFC ST 1008:2012 – Nguyên tắc sử dụng nhãn VFCS/PEFC. Ngoài ra, khóa tập huấn cũng giới thiệu về VFCS, quy trình đánh giá cấp chứng chỉ, quy định đối với tổ chức chứng nhận và các bước thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo VFCS/PEFC.

Tham gia khoá học có 22 học viên đến từ các tổ chức chứng nhận, các công ty lâm nghiệp, viện nghiên cứu và các chuyên gia tư vấn độc lập. Phương pháp tập huấn bao gồm trình bày lý thuyết kết hợp với thảo luận nhóm về các bài tập tình huống liên quan đến yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thảo luận, thực hành các bài tập tình huống mang đến cho học viên những trải nghiệm mới mẻ và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong đánh giá chứng chỉ rừng, phù hợp với yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững cũng như các yêu cầu khác của hệ thống VFCS/PEFC.

Đào tạo chuyên gia đánh giá quản lý rừng bền vững theo hệ thống VFCS/PEFC là hoạt động thường xuyên thuộc chức năng nhiệm vụ của VFCO nhằm nâng cao năng lực cho các bên liên quan để thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X