Tập huấn Chuyên gia đánh giá tiêu chuẩn PEFC CoC

Trong hai ngày, 13 và 14 tháng 7 năm 2022, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững đã tổ chức khóa tập huấn chuyên gia đánh giá chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm theo Chương trình chứng chỉ rừng quốc tế PEFC. Đây là khóa tập huấn đầu tiên được giảng dạy bởi chuyên gia Việt Nam được PEFC đào tạo và công nhận thông qua chương trình “PEFC pool experts”.

 

Tham gia khóa tập huấn là hơn 20 học viên bao gồm chính thức và quan sát là chuyên gia và thành viên đến từ tổ chức công nhận, các tổ chức chứng nhận, công ty tư vấn, viện nghiên cứu. Nội dung của khóa tập huấn gồm: Tiêu chuẩn về Nguyên tắc sử dụng nhãn PEFC (PEFC ST 2001:2020), Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm của sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng (PEFC ST 2002:2020) và Tiêu chuẩn Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận dựa trên tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm quốc tế PEFC (PEFC ST 2003:2020).

 

 

Các học viên được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu trước khi tập huấn để nắm được các yêu cầu cơ bản của nội dung tập huấn. Trong quá trình tập huấn, ngoài phần lý thuyết, các học viên được yêu cầu thực hiện các bài tập nhóm, phân tích tình huống và thảo luận. Kết thúc khoá học, mỗi học viên sẽ tham gia một bài kiểm tra trực tuyến minh bạch, công bằng, theo quy định của PEFC Quốc tế, để được chứng nhận trình độ và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học khi đáp ứng yêu cầu.

Kết quả khảo sát, đánh giá khóa tập huấn cho thấy các học viên có phản hồi tích cực và đánh giá cao chất lượng và tổ chức khoá tập huấn.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X