Tập huấn khuyến nông về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại tỉnh Thanh Hóa

Từ ngày 1-3/8/2023, tại KS Hoa Hồng, TP Thanh Hóa, Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Tham gia lớp tập huấn có 40 học viên là cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật và nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Ảnh 1: Các học viên tham gia tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR) như: Hệ thống Chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS), Bộ tiêu chuẩn QLRBV VFCS/PEFC ST 1003:2019, Bộ tiêu chuẩn QLRBV theo nhóm VFCS/PEFC ST 1004:2019, hướng dẫn xây dựng và thực hiện phương án QLRBV, các bước thực hiện xây dựng mô hình QLRBV và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ. Các học viên đã thăm quan hiện trường trồng rừng và thực hành phân tích, đánh giá các tác động môi trường, xã hội trong quản lý rừng trồng.

Ảnh 2: Trao chứng chỉ cho học viên sau khi kết thúc lớp tập huấn

QLRBV và CCR là vấn đề mới đối với cán bộ cấp cơ sở cũng như người nông dân. Các học viên đều tỏ ra hứng thú với kiến thức mới được học và sẵn sàng áp dụng tại địa phương để xây dựng các mô hình QLRBV&CCR cũng như chia sẻ cho các cán bộ kỹ thuật, nông dân trong tỉnh để thúc đẩy QLRBV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh 3: Học viên trao đổi, thảo luận về nội dung tập huấn

Việt Nam có hệ thống khuyến nông mạnh, bài bản từ trung ương đến địa phương, đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kiến thức mới cho nông dân trong sản xuất nông lâm nghiệp. Việc nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông về QLRBV&CCR được kỳ vọng sẽ giúp lan tỏa nhanh hoạt động QLRBV&CCR trong thời gian tới.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X