Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Tiêu chuẩn PEFC CoC

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp (VNForest) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp về quản lý chuỗi hành trình sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ (CoC) theo tiêu chuẩn của Chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC)” theo Quyết định số 1298/QĐ- BNN-KHCN ngày 12/4/2022 thuộc Chương trình năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, tháng 11/2022 VFCO đã tổ chức hai khóa tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC và Hệ thống trách nhiệm giải trình DDS” tại Hà Nội và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tham gia hai khóa tập huấn là hơn 80 học viên là đại diện của các cơ quan quản lý địa phương, các hiệp hội gỗ, hội chủ rừng, liên minh hợp tác xã, các tổ chức chứng nhận và các doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

 

 

Tại tập huấn, các chuyên gia của VFCO đã giới thiệu về: 1) Tiêu chuẩn PEFC ST 2002:2020 – Chuỗi hành trình sản phẩm của các sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng; 2) Tiêu chuẩn PEFC ST 2001:2020 – Nguyên tắc sử dụng nhãn PEFC; 3) Bộ tiêu VFCS/PEFC ST 1008:2022 – Nguyên tắc sử dụng nhãn VFCS và 4) Hướng dẫn các bước thực hiện PEFC CoC và PEFC DDS. Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên và giảng viên đã có thảo luận sôi nổi về những vấn đề trong thực tế thực hiện PEFC CoC, PEFC DDS và quản lý nhãn VFCS/ PEFC của doanh nghiệp.

Đào tạo nâng cao năng lực về quản lý rừng bền vững theo hệ thống VFCS/PEFC là hoạt động thường xuyên thuộc chức năng nhiệm vụ của VFCO nhằm để thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam.

 

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X