Tập huấn quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS tại tỉnh Cà Mau

Từ ngày 01-03/11/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ (FSIS) và Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) tổ chức lớp Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững” cho các chủ rừng là các công ty lâm nghiệp, vườn quốc gia, ban quản lý rừng phòng hộ, doanh nghiệp chế biến gỗ và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, ông Trần Thanh Cao – Phó Viện trưởng FSIS và đại diện của VFCO/PEFC Việt Nam đã giới thiệu về: i) thực trạng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam; ii) Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS/PEFC) và Hệ thống chứng chỉ rừng quốc tế PEFC; iii) Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019 và các bước thực hiện chứng chỉ rừng.

Với những kiến thức và thông tin được chia sẻ, các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ có những bước tiến mới trong việc tiếp cận với quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X