Tập huấn Tiêu chuẩn PEFC CoC

Trong 2 ngày, 04-05/4/2022, VFCO và Chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) đã phối hợp tổ chức “Khóa đào tạo quốc tế trực tuyến về Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC)”. Tham gia khóa học có 34 học viên là chuyên gia và thành viên của các tổ chức chứng nhận đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Lào, Cambodia, Nhật Bản, v.v. Nội dung của khóa tập huấn gồm: Tiêu chuẩn về Nguyên tắc sử dụng nhãn PEFC (PEFC ST 2001:2020), Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm của sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng (PEFC ST 2002:2020) và Tiêu chuẩn Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận dựa trên tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm quốc tế PEFC (PEFC ST 2003:2020).

Các học viên được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu trước khi tập huấn để nắm được các yêu cầu cơ bản của nội dung tập huấn. Trong quá trình tập huấn, ngoài phần lý thuyết, các học viên được yêu cầu thực hiện các bài tập nhóm, phân tích tình huống và thảo luận. Kết thúc khoá học, mỗi học viên đã tham gia một bài kiểm tra minh bạch, công bằng, theo thông lệ quốc tế, để được chứng nhận trình độ và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học khi đáp ứng yêu cầu. Kết quả khảo sát, đánh giá khóa tập huấn cho thấy các học viên có phản hồi tích cực và đánh giá cao chất lượng và tổ chức khoá tập huấn.

VFCO liên tục tổ chức các hoạt động đào tạo, xây dựng năng lực cho các Tổ chức chứng nhận, các chuyên gia và các bên liên quan về thực hiện đánh giá chứng chỉ rừng theo hệ thống VFCS/PEFC. Thông tin về các khóa tập huấn và các sự kiện được cập nhật thường xuyên trên website của VFCO.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X