Tập huấn tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững theo VFCS/PEFC

Trong 2 ngày, 19-20/1/2022, VFCO đã tổ chức “Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá thực hiện dịch vụ chứng chỉ rừng theo Hệ thống VFCS/PEFC tại Việt Nam” theo hình thức trực tuyến. Tham gia khóa học có 22 học viên đến từ các tổ chức chứng nhận và tổ chức nghiên cứu. Nội dung của khóa tập huấn gồm: Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững (VFCS/PEFC ST 1003:2019); Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng theo Nhóm (VFCS/PEFC ST 1004:2019); Quy định sử dụng nhãn hiệu PEFC ST 2001:2020; Nguyên tắc sử dụng Logo VFCS/PEFC ST 1008:2019 và Quy định cấp phép sử dụng logo VFCS/PEFC GD 1009:2019.

Các học viên được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu trước khi tập huấn để nắm được các yêu cầu cơ bản của nội dung tập huấn. Trong quá trình tập huấn, ngoài phần lý thuyết, các học viên được yêu cầu thực hiện các bài tập nhóm, phân tích tình huống và thảo luận. Kết thúc khoá học, mỗi học viên đã tham gia một bài kiểm tra minh bạch, công bằng, theo thông lệ quốc tế, để được chứng nhận trình độ và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học khi đáp ứng yêu cầu. Kết quả khảo sát, đánh giá khóa tập huấn cho thấy các học viên có phản hồi tích cực và đánh giá cao chất lượng và tổ chức khoá tập huấn.

VFCO liên tục tổ chức các hoạt động đào tạo, xây dựng năng lực cho các Tổ chức chứng nhận, các chuyên gia và các bên liên quan về thực hiện đánh giá chứng chỉ rừng theo hệ thống VFCS/PEFC. Thông tin về các khóa tập huấn và các sự kiện được cập nhật thường xuyên trên website của VFCO.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X