Tham vấn dự thảo Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm giải trình (DDS) đối với nguyên liệu gỗ từ rừng trồng ở Việt Nam theo tiêu chuẩn PEFC ST 2002:2020

Nhằm tăng cường tính hợp pháp và minh bạch của nguyên liệu gỗ từ rừng trồng ở Việt Nam, Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững đã xây dựng bộ công cụ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm giải trình (DDS) theo tiêu chuẩn PEFC 2002:2020. Hướng dẫn này được xây dựng với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm cung cấp chi tiết các bước thực hiện DDS. Dự thảo hướng dẫn này hiện sẵn có bằng tiếng Anh và sẽ được chuyển tải sang tiếng Việt sau quá trình tham vấn rộng rãi.

Để hoàn thiện Hướng dẫn này, Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững công khai Hướng dẫn trên website VFCS để các chuyên gia, tổ chức liên quan có thể góp ý. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về hòm thư: vfco.vietnam@gmail.com. Thời gian tham vấn rộng rãi sẽ kết thúc vào ngày 10/02/2023. Tài liệu Hướng dẫn tải tại đây.

VFCO

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X