Thông báo: Công bố Bộ công cụ DDS và bản dịch Hướng dẫn PEFC GD 2001:2022

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và các bên liên quan thực hiện Hệ thống trách nhiệm giải trình (DDS) và Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC CoC), trong khuôn khổ dự án “Lâm nghiệp và Thương mại để Phát triển trong khu vực ASEAN” do UNREDD tài trợ và PEFC thực hiện tại các nước khu vực Đông Nam Á, VFCO đã xây Hướng dẫn thực hiện Hệ thống trách nhiệm giải trình (DDS). Đồng thời, thông qua sự hỗ trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO), VFCO cũng đã chuyển ngữ sang tiếng Việt tài liệu PEFC GD 2001:2022 – Chuỗi hành trình các sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng – Hướng dẫn thực hiện. Các cá nhân, tổ chức liên quan quan tâm có thể tải hai tài liệu nói trên theo link dưới đây.

  1. Hướng dẫn thực hiện Hệ thống trách nhiệm giải trình (DDS) (tải tại đây)
  2. PEFC GD 2001:2022 – Chuỗi hành trình các sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng – Hướng dẫn thực hiện (tải tại đây)

VFCO sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và các bên liên quan phát triển các tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ các chủ rừng, doanh nghiệp thực hiện chứng nhận theo Hệ thống Chứng chỉ rừng Quốc gia VFCS/PEFC. Thông tin sẽ thường xuyên được cập nhật trên website của VFCO.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X