Thông báo: Góp ý Hướng dẫn thực hiện DDS

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) là Tổ chức có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm quản lý và vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS). Trong khuôn khổ dự án “Lâm nghiệp và Thương mại để Phát triển trong khu vực ASEAN” do UNREDD tài trợ và PEFC thực hiện tại các nước khu vực Đông Nam Á, VFCO đã phát triển Hướng dẫn thực hiện Hệ thống trách nhiệm giải trình (DDS). (Chi tiết tải tại đây)

VFCO thông báo và trân trọng kính mời các ý kiến đóng góp cho Hướng dẫn thực hiện DDS nói trên. Các ý kiến đóng góp xin gửi qua email tới địa chỉ: vfco.vietnam@gmail.com. Các ý kiến góp ý xin gửi trước ngày 30/04/2022.

Trân trọng cảm ơn

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X