Thông báo: Tham vấn bản dự thảo sửa đổi Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững đã phối hợp với các chuyên gia tiến hành rà soát, sửa đổi Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019 trên cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, và phù hợp với quy định của PEFC.

Để hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn này, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững công khai bản dự thảo trên website VFCS để lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia và các tổ chức liên quan.

Bản dự thảo sửa đổi Bộ tiêu chuẩn có thể xem tại đây.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về hòm thư điện tử: vfco.vietnam@vafs.gov.vn trước ngày 23/10/2023.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X