Tọa đàm “Phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng”

Ngày 7/12, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở NN-PTNT Phú Yên tổ chức tọa đàm “Phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng” và triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông tại tỉnh Phú Yên.

Tham dự Tọa đàm khoảng 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý tại tỉnh Phú Yên: Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, hạt kiểm lâm các huyện: Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sông cầu và Thành phố Tuy Hòa; Các ban quản lý rừng phòng hộ; Liên minh HTX tỉnh Phú Yên; Một số doanh nghiệp chế biến, liên kết và bao tiêu gỗ rừng trồng có chứng chỉ; các chủ rừng hộ gia đình trồng rừng và UBND một số xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên; các cơ quan thông tấn, báo chí đến đưa tin về sự kiện. Ông Nguyễn Lý Nguyên, PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên và ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các báo cáo đề dẫn về: hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS và thực hiện chứng chỉ rừng ở Việt Nam, trồng rừng gỗ lớn, hiện trạng lâm nghiệp tỉnh Phú Yên và nhu cầu phát triển rừng trồng gỗ lớn của tỉnh, mô hình liên kết của các doanh nghiệp chế biến với chủ rừng để tạo vùng nguyên liệu rừng trồng có chứng chỉ. Tại phiên thảo luận, các đại biểu là các hộ gia đình trồng rừng, cán bộ kiểm lâm, cán bộ khuyến nông, cán bộ phòng nông nghiệp huyện,… đã đặt nhiều câu hỏi thảo luận về hiệu quả mô hình trồng rừng gỗ lớn, các yêu cầu để thực hiện chứng chỉ rừng, các giải pháp về vốn, đất đai để hỗ trợ chủ rừng thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, cơ hội hợp tác với doanh nghiệp trong việc bao tiêu gỗ rừng trồng có chứng chỉ,… các vấn đề này đã được thảo luận kỹ, gợi mở ra nhiều cơ hội, giải pháp để đẩy nhanh việc trồng rừng gỗ lớn và chứng chỉ rừng tại tỉnh Phú Yên trong thời gian tới.

 

Tọa đàm khuyến nông là hoạt động thông tin, tuyên truyền khuyến nông thường xuyên do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý. Đây là buổi tọa đàm đầu tiên về gỗ lớn và chứng chỉ rừng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh nhằm bàn giải pháp thúc đẩy trồng rừng gỗ lớn và chứng chỉ rừng cho một địa phương cụ thể. Trong thời gian tới, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trên cả nước để tổ chức các buổi tọa đàm về trồng rừng gỗ lớn và chứng chỉ rừng, nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trên phạm vi cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X