Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững

Còn hiệu lực

Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

Còn hiệu lực

Quyết định số 3014/QĐ-BNN-LN ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 01/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu lâm sản của Bộ NNPTNT

Còn hiệu lực

Thông tư 26 – Quy định về quản lý , truy xuất nguồn gốc lâm sản

Còn hiệu lực

Nghị định 107 – Thí điểm chuyển nhượng giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

Còn hiệu lực

Thông tư 25 – Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Còn hiệu lực

Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Còn hiệu lực

Thông tư 22 – Danh mục cây trong Lâm Nghiệp

Còn hiệu lực

Nghị định 84 – Sửa đổi một số điều Nghị định 96 về CITES

Còn hiệu lực

Luật bảo vệ môi trường 2020

Còn hiệu lực

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X