VFCS GD 001:2023 Hướng dẫn thực hiện bộ công cụ về Hệ thống trách nhiệm giải trình PEFC (DDS) cho rừng trồng ở Việt Nam

Còn hiệu lực

PEFC GD 2001:2022 Chuỗi hành trình sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng và các tiêu chuẩn liên quan – Hướng dẫn thực hiện

Còn hiệu lực

ARC.09 Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận quản lý rừng bền vững

Còn hiệu lực

VFCS/PEFC GD 1010:2022 Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Hệ thống Chứng chỉ rừng quốc gia

Còn hiệu lực

VFCS/PEFC GD 1009:2022 Quy trình cấp phép sử dụng nhãn VFCS và PEFC

Còn hiệu lực

VFCS/PEFC ST 1008:2022 Nguyên tắc sử dụng nhãn VFCS và PEFC

Còn hiệu lực

VFCS/PEFC GD 1007:2022 Quy trình chỉ định tổ chức chứng nhận hoạt động trong Hệ thống Chứng chỉ rừng quốc gia

Còn hiệu lực

VFCS/PEFC ST 1006:2022 Quy định đối với tổ chức chứng nhận quản lý rừng bền vững theo Hệ thống Chứng chỉ rừng quốc gia hoặc Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC

Còn hiệu lực

VFCS/PEFC GD 1001:2022 Hệ thống Chứng chỉ rừng Quốc gia: Mô tả hệ thống và mô hình tổ chức thực hiện

Còn hiệu lực

Áp dụng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 cho công nhận tổ chức chứng nhận chứng chỉ QLRBV (FM) thuộc Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS)

Còn hiệu lực

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X