Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) là tổ chức thực hiện Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS) theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia là thương hiệu được Tổ chức chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế PEFC công nhận vào tháng 10 năm 2020. Thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng là mục tiêu quan trọng của ngành Lâm nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu của Việt Nam về phát triển bền vững, các nỗ lực giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là mục tiêu đạt phát thải thuần bằng 0 vào năm 2050. Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia hướng đến nâng cao giá trị gia tăng của rừng thông qua áp dụng giống cây trồng ưu việt và các kỹ thuật quản lý rừng phù hợp, cải thiện và nâng cao dịch vụ hệ sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học, đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp đáp ứng các yêu cầu chứng nhận của thị trường.

Tổng diện tích rừng
(ha)

100000

Rừng được chứng nhận
(ha)

100000

Rừng chứng nhận PEFC
(ha)

100000

Số lượng chứng nhận
PEFC CoC

200

Tin hoạt động

Sự kiện

Video liên quan

Hình ảnh

z3788237652032_f7256a51284b116046fbd876e85acb5c
IMG_1802
IMG_1920
z3824076172104_6431457ca56085b046f79e3b5543eeac

Đối tác

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X