Tập huấn Tiêu chuẩn PEFC CoC ngày 19-20 tháng 9 năm 2023

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) và Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) sẽ phối hợp tổ chức khóa tập huấn về Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Thông tin chi tiết của khóa tập huấn như sau:

Mục đích
Cung cấp kiến thức và thông tin về các yêu cầu thực hiện dịch vụ đánh giá chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn của Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC CoC).

Nội dung tập huấn
● Tiêu chuẩn PEFC ST 2002:2020 – Chuỗi hành trình sản phẩm của các sản phẩm từ rừng và cây ngoài rừng
● Tiêu chuẩn PEFC ST 2003:2020 – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm quốc tế PEFC
● Tiêu chuẩn PEFC ST 2001:2020 – Nguyên tắc sử dụng nhãn PEFC – Các yêu cầu
● Hướng dẫn thực hiện DDS đối với rừng trồng

Thời gian: 02 ngày, 19-20 tháng 9 năm 2023

Hình thức tập huấn: Trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trực tiếp tại Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngôn ngữ:
● Giảng dạy: Tiếng Anh, có hỗ trợ phiên dịch tiếng Việt;
● Kiểm tra cuối khóa: Tiếng Anh (online)

Giảng viên:
● Ông Richard Laity, Quản lý PEFC khu vực Đông Nam Á
● VFCO hỗ trợ

Các học viên thuộc các tổ chức chứng nhận hoàn thành khóa học và có kết quả kiểm tra cuối khóa ở mức đạt sẽ được cấp chứng chỉ của PEFC.

Chi tiết xem tại đây.

VFCO

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X