Hướng đến QLRBV thông qua nâng cao chất lượng cây giống trồng rừng cho hộ gia đình tại các tỉnh Nghệ An và Quảng Bình

Nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế rừng trồng, hạn chế nguy cơ sâu bệnh hại rừng là một trong những yêu cầu của quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS/PEFC. Trong khuôn khổ hợp tác với PEFC và Tập đoàn gỗ dăm quốc tế (IWC), Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) đã hỗ trợ xây dựng hai vườm ươm sản xuất cây giống keo lai chất lượng cao tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Bình. Đối tượng được lựa chọn hỗ trợ là hợp tác xã, hộ gia đình có nguyện vọng sản xuất cây giống keo lai nhưng chưa tiếp cận được kỹ thuật và cây đầu dòng chất lượng cao.

Bàn giao và hướng dẫn trồng cây đầu dòng tại tỉnh Quảng Bình (ảnh trái) và tỉnh Nghệ An (ảnh phải)

Hai vườn ươm được VFCO hỗ trợ thuộc Hộ kinh doanh dịch vụ giống cây lâm nghiệp Chiến Thanh (xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) và Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp thanh niên Cà Xen (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Mỗi vườn ươm được hỗ trợ: 1) 3.000 cây giống đầu dòng chất lượng cao (nhân giống bằng nuôi cấy mô) các dòng keo lai BV523, BV434 và BV16; và 2) hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây đầu dòng, kỹ thuật xây dựng vườn ươm, kỹ thuật cắt hom, tạo và chăm sóc cây giống keo lai từ hom. Các vườn ươm cũng được bàn giao đầy đủ hồ sơ nguồn gốc giống phục vụ đăng ký sản xuất cây giống theo quy định hiện hành.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
X